Sra. Marketa Sverakova: “El Parc Samà és un dels Jardins Històrics de la Xarxa Europea”

 La Directora del Parc Samà, Sra. Marketa Sverakova, va presentar la el Parc Samà com un dels que formen la Xarxa Europea de Jardins Històrics, entre els quals hi ha els jardins de Versalles, de Lisboa, el paisatge d’Aranjuez, jardins de l’Alhambra y Generalife, etc… A banda de la gestió turística del Parc, destaca la tasca de recuperació del jardí que durant temps no ha estat objecte de manteniment. El temporal d’octubre de 2019 (tempesta Dana) va afectar certs arbres i zones del Parc, que encara estan en vies de recuperació o susbstitució. Tot i això, les visites turístiques, l’actualització, senyalització i manteniment del parc i en general la gestió que fan permet que aquest Parc pugui continuar com un dels parcs històrics europeus, segons recull l’enllaç següent: http://europeanhistoricgardens.eu/portfolio-item/jardin-historico-parc-sama/ La Carta de Florència de 1981, adoptada per ICOMOS el 1982, defineix un Jardí Històric com “una composició arquitectònica i vegetal que, des del punt de vista de la història o de l’art, té un interès públic. Com a tal, està considerat com un monument. El jardí històric és una composició d’arquitectura el material és essencialment vegetal i, per tant, viu, perible i renovable. El seu aspecte és, doncs, el resultat d’un perpetu equilibri entre el moviment cíclic de les estacions, de el desenvolupament i el deteriorament de la natura, i de la voluntat artística i d’artifici que tendeix a perpetuar el seu estat “. Per la seva banda, la Llei de Patrimoni Històric Espanyol (1985), el defineix com “l’espai delimitat, producte de l’ordenació per l’ésser humà d’elements naturals, de vegades completat amb estructures de fàbrica, i estimat d’interès en funció de la seva origen o passat històric o dels seus valors estètics, sensorials o botànics.