Pròxima conferència : Migracions Ambientals: realitats i reptes

Susana Borràs Pentinat
Pròxima conferència: 17/10/2019

Llicenciada en Dret (1996), Màster en Dret ambiental (2004) i Doctora en Dret amb menció de doctorat europeu i premi extraordinari de doctorat (2007) per la Universitat Rovira i Virgili. Investigadora activa en el Grup de Recerca sobre Dret ambiental, Immigració i Govern Local de la Universitat Rovira i Virgili al Centre d’Estudis en Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT). Ha estat investigadora en diferents centres d’investigació sobre dret ambiental: Committee on Challenges of Modern Society (NAT / CCMS) a Bèlgica (1999-2002); Max Planck Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Heidelberg, Alemanya (2002-2007); Center of International Environmental Law (CIEL) a Washington, EUA (2006); Centre de Recherche of The Hague Academy of International Law and International Relations on the Implementation of Environmental Law (2008) i Universidade Federal de Santa Catarina -UFSC (2013).

D’entre les publicacions i conferències impartides més recents cal destacar les que es dirigeixen a l’estudi de l’accés i participació en els beneficis derivats de la utilització dels recursos genètics, la bioprospecció, els refugiats ambientals, el canvi climàtic, drets humans i medi ambient, el registre, l’avaluació i l’autorització de substàncies i preparats químics (REACH) i la participació dels ens locals en la Unió Europea.