RC Cambrils participa en el proyecto AWASUKA 2020

La Revista España Rotaria ens ha fet un article sobre el projecte d’AWASUKA on RC Cambrils hi participa.

 

 

https://www.rotary2202.org/2021/10/espana-rotaria-114/