Interact

Interact és una entitat de clubs de servei afavorida per Rotary Internacional, per a joves entre les edats de 12 a 18 anys, interessats en donar suport a resoldre els problemes de la comunitat que més els preocupen. … Fer amics i divertir servint a la teva comunitat.

Els socis o interactians participen en activitats de servei mentre es diverteixen i adquireixen una perspectiva internacional.

Els clubs Interact organitzen tots els anys a el menys dos projectes de servei: un a profit de la localitat i l’altre amb la finalitat de fomentar la comprensió entre les nacions.

Poder trobar més informació en aquest enllaç d’Interact.