Rotary Internacional

 

Rotary és una xarxa mundial composta d’entorn 1.200.000 veïns, amics, líders i persones dedicades a solucionar problemes, que veu un planeta on les persones s’uneixen i prenen iniciativa i acció per a generar un canvi perdurable en el món, les seves comunitats i en sí mateixos. La Nostra missió La nostra missió és promoure la integritat i fomentar la comprensió , la bona voluntat i la pau entre les nacions a través de les activitats de companyerisme dels membres cívics, professionals, empresarials etc… Tot això es fa a través de Rotary Internacional, però també a través del Clubs Rotary locals que contribueixen a fer-ho possible. Rotary Club Cambrils es va constituir l’any 1.994 per un grup d’amics amb ganes de contribuir en projectes que suposin una millora a la comunitat local i internacional en la mesura de les possibilitats. 

Cada dia en comunitats al voltant del món els nostres veïns s’enfronten situacions crítiques: conflictes, malalties i falta d’aigua salubre, atenció de la salut, educació o oportunitats econòmiques.

  • Els rotaris poden visualitzar les possibilitats per als seus veïns i mobilitzar altres líders i experts per junts prendre acció i buscar solucions.
  • Els rotaris són gent d’acció impulsats pel desig de generar oportunitats, enfortir comunitats i brindar solucions als problemes més apressants que afecten la humanitat.
  • Rotary és una comunitat de 1,2 milions d’homes i dones de tots els continents, cultures i professions, els que es connecten mitjançant els clubs rotaris de la localitat.
  • Els clubs rotaris emprenen projectes de tot abast i inspiren als seus socis, amics i col·laboradors a compartir la seva visió, intercanviar idees per aconseguir solucions sostenibles i prendre acció per convertir tals idees en realitat.
  • Al costat als nostres socis, veïns i amics:

Promovem la pau – propiciant el diàleg per fomentar la comprensió entre pobles de diferents cultures

Combatem malalties – sensibilitzem i equipem a les comunitats per contenir la propagació de malalties mortals o que es puguin prevenir

Subministrem aigua salubre – generant solucions locals per proveir d’aigua salubre i serveis de sanejament a més persones cada dia

Protegim les mares i nens – ampliant l’accés a atenció sanitària de qualitat, perquè mares i fills gaudeixin d’una vida sana i productiva

Donem suport l’educació – donant major accés a l’educació i apoderant els docents perquè més nens i adults rebin instrucció

Desenvolupem les economies locals – brindant oportunitats a persones i comunitats per tirar endavant econòmicament i socialment

Eradiquem la pòlio – unint al món per acabar amb aquest flagell una vegada per totes

  • Rotary és un gran recurs i aliat de confiança, atès que amb els afiliats i projectes en gairebé tots els racons del món, les nostres obres de bé no tenen límit.

Podeu trobar la web de Rotary Internacional aquí.