Visita Matres Mundi

El sopar del dijous 16 de febrer passat, que ha tingut lloc com és habitual al Restaurant Miramar,   hem tingut el plaer i honor que ens acompanyin l’assistent de la Governadora del districte, Sr. Salvador Olivé, la Presidenta del Rotary Club Tarraco August, Sra. Alòdia Garcia, el President del Rotary Club de Salou, Sr. Carlos Giménez i com a conferenciants la Sra Susana Abajo Llama i el Dr. Francisco Fargas, com a representants de la Fundació Matres Mundi. 

 Després d’un agradable sopar amb molta assistència tant de socis com simpatitzants, s’ha procedit, en primer lloc, al nomenament de dos nous socis, la Sra. Rosa Maria Lucas , i el Sr. Josep Maria Vallès, on la presidenta els hi va dedicar les paraules d’acceptació com a nous socis i els mateixos van respondre de conformitat i es va procedir a imposar-los la insígnia com nous socis i lliurar-los-hi un exemplar del reglament del Club, amb els desitjos i la confiança per part de la resta de socis de que faran honor al nostre Club.

 Posteriorment la llevadora Sra. Susana Abajo, ens va parlar de la Fundació Matres Mundi, fundada  l’any 1996, que està constituïda per metges obstetres, pediatres i llevadores. La seva activitat es ve desenvolupant en l’àmbit de la salut materno-infantil allí on se’ls necessita, i actualment, en concret, amb projectes en marxa a Etiòpia, el Sàhara, i a Ruanda. https://www.matres-mundi.org/ 

 La conferenciant ens va parlar del projecte actualment previst a Ruanda, d’una nova casa maternal i del manteniment de les dues ja existents. Ens va exposar les necessitats de tot tipus, des de la possibilitat de que dones embarassades puguin accedir-hi i poder pal·liar la desnutrició, donar-los assistència mèdica adequada abans, durant i després del part, fins a les necessitats de formació a les persones que allí hi treballen.

Els assistents d’altres clubs van mostrar també el seu interès i la sessió va ser molt profitosa doncs vam acabar amb el compromís d’estudiar la possibilitat de començar la col·laboració en alguns dels projectes previstos, amb voluntat de poder aglutinar més clubs Rotarys si és possible.

En resum va ser una trobada plena de companyonia, i valors rotaris.